top of page

תקנון אתר

אתר זה משמש כחנות מקוונת לחברת peot4all

 

כל הזכויות לתכנים,העיצוב הגרפי, התמונות והאינפורמציה המופיעים באתר זה שמורות לדאנה לנקרי מייסדת ובעלים חברת peot4all

כתובת למשלוח דואר ו/או החזרות/החלפות

נתן החכם 11

תל אביב

מיקוד 6341317

 

תקנון הרכישה באתר

 

התקנון הינו בין דאנה לנקרי לחברת peot4all הבעלים של האתר, לבין רוכש/ת המוצר. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים על כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

 

כללי

1. האתר נמצא בבעלות חברת peot4all להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.

2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה שנעשה כבר מידית דרך האתר בשלב הרכישה או אישור חברת ern  למי שמעוניין בתשלום  בצ'קים (יעשה טלפונית בלבד)

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.

5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.

7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

מוצרים ואספקתם

1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר.

2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.

3. המשלוח נעשה באמצעות חברת דואר ישראל – דואר מהיר אקספרס ודואר רשום, בכל קניה יסופק מספר מעקב

במקרים מסוימים המשלוח יתבצע ע"י שליח פרטי

4. ביצוע משלוח ע"י דואר ישראל – מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון רשות הדואר ועל אחריותה וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה.

5. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.

6. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב.

7. בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

8.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

8.2 שביתה אצל חברת המשלוחים (דואר ישראל).

8.3 כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר.

9. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

10. בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

11. במקרה של טעות במשלוח (כגון: טעות בגוון) ו/או פריטים אשר נפגמו במשלוח חלה אחריות מלאה על הספק כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר.

 

אופן הקנייה

1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

2. הרכישה דרך האתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי בלבד.

3. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת.

 

ביטול עסקה

1. ביטול עסקה יעשה בכתב דרך לינק ליצירת קשר באתר  אובטלפון 0526272733 ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.

2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.

3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי הנהלים הבאים

3.1. הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח ודמי טיפול

3.2. תכולת המוצר חייבת להיות שלמה ושלא היה בה שום שימוש מלבד מדידה

3.3. החזר כספי יעשה בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול, שילוח וטיפול ובדרך שבה שולמה העסקה

3.4. בגין החזר מוצר במבצע ההחזר יבוצע לפי הערך הננקב בעת המבצע, ע"י החברה, ולא לפי מחירו הרגיל.

4. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית וזאת בתוך 14 יום מרגע קבלת המוצר, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול/שימוש/צילומים וכו מכל מין וסוג שהוא. ללקוח יושב הסכום ששולם על ידו בניכוי תשלום מלא בגין השילוח וכמו כן ניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך ובהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

ביטול מכירות מצד בעל האתר

1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

 

 

 

אבטחה ופרטיות

1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

bottom of page